Oslavy 130 let trati Kroměříž – Zdounky – Zborovice | Naučit se .CZ

UživatelUživatel: Neznámý | Přihlásit se | Zaregistrovat se | Domů

Kategorie

Oslavy 130 let trati Kroměříž – Zdounky – Zborovice

<< Zpět na přehled článků

Přidáno: 02.06.2011

Železniční trať č. 305 z Kroměříže do Zborovic byla od loňského září probírána v různých médiích. Jednalo se o její rentabilnosti a nedůležitosti jako dopravního prostředku v regionu.

Poslední zmínka se datuje na 2.5. letošního roku. V klubu Starý pivovar v Kroměříži proběhla diskuze městského zastupitelstva s občany ohledně obchvatu města, kde místní občan, Ing. Petr Komínek, navrhoval nechat trať zrušit a vybudovat v místě jejího tělesa dálniční přivaděč do města. Tuto možnost podpořil i místostarosta Mgr. Miloš Malý, který prohlásil, že pokud bude možnost podpořit tuto možnost, rád zvedne ruku.

Přestože pozitivních informací není na železnici nikdy dostatek, zpět k oslavám. Ve zkratce přiblížíme historicky důležitá data a několik pozitiv, o kterých se média moc nerozepisují, a připomeneme si samotné oslavy 130 výročí tratě.

VýpravčíV sobotu 21.května jsme si připomněli spolu s Českými drahami a občanským sdružením Kroměřížská dráha kulaté výročí. Železniční trať Kroměříž - Zdounky - Zborovice oslavila 130 let od svého zprovoznění. Ačkoliv samotný provoz železniční dopravy započal až na podzim, výročí se připomnělo pro veřejnost spolu s tradiční akcí Pohádkový les, která má v regionu velkou tradici a drží si jeden primát. Tím je nejstarší pořadatelství akce v českých zemích. Letos proběhl již 33. ročník. Vraťme se k samotnému výročí a připomeňme si ve stručnosti několik dat z historie. V roce 1879 vznikla společnost pro výstavbu dráhy Kroměříž - Hulín (Kroměřížská dráha). Společnost vydává 250 akcií po tisíci zlatých. Jedním z hlavních akcionářů se stává olomoucký arcibiskup hrabě Fürstenberg, který se na stavbě podílel deseti tisíci zlatými, druhým byl Hrabě Friesse, velkostatkář a průmyslník. Hybnou pákou společnosti byl pan J. Troltsch a ředitel Josef Nezdara. Původní sídlo společnosti bylo ve Vídni, po získání koncese se společnost přestěhovala do Kroměříže. Jako první se začala stavět trať mezi Kroměříží a Hulínem.

Historie železniční trati Kroměříž - Zborovice se začíná psát v roce 1881. Výnosem c. k. ministerstva obchodu Wien č. 9215, ze dne 14. 04.1881 a c. k. místodržitelství v Brně č. 7900 z 20. 04.1881 bylo uděleno povolení ke stavbě trati. 16. května téhož roku započala samotná stavba. Ta byla dokončena na konci září. Dne 28. 09. 1881 byla na trati provedena technicko-politická zkouška s lokomotivou „Zborowitz" rychlostí 6km/h za přítomnosti generálního inspektora Julia Glücka z Vídně. Slavnostní otevření tratě pak proběhlo 23. října. O den později zahájila svůj provoz nákladní doprava. Prvního osobního vlaku se lidé ve Zborovicích dočkali až 1. 11.1881. Soupravu vagonků přivezla za velké slávy parní lokomotiva Zborowitz, která se stala první pravidelnou mašinkou na trati.

Nejen o podrobnostech provozu této lokální tratě ve Zlínském kraji, ale také o nevybudovaných spojeních: Zdounky - Střílky - Koryčany a Morkovice - Zborovice, které mohli dnes hrát důležitou roli v regionální dopravě, si budeme moci přečíst na stránkách Vlaky.net. V budoucnu by se zde měl objevit několikadílný článek Z historie moravských tratí: Kroměříž - Zdounky - Zborovice.

K výročí 130 let trati do Zborovic, byla v prostorách železniční stanice Kroměříž připravena malá výstavka železniční techniky, kde byla prezentována drážní technika SŽDC v zastoupení:

  • Montážní vůz trakčního vedení MVTV 2 - 061 (SDC Zlín)
  • Kolejová fréza - nástavba KSF 70.1 umístěna na MUV 69.2 (SDC Zlín)
  • MPŽ - 20 - zvedací plošina (SDC Olomouc)

Drážní nezbytnostiV prostorách stanice byla nainstalována výstava fotografií, která mapovala provoz železniční dopravy od prvních okamžiků do dnešních dnů. Na výstavě byly ke shlédnutí různé části nejen parních lokomotiv a dalších rekvizit, artefaktů,.... Mezi unikáty na výstavě jistě patřil funkční telegraf, který si nejedno dítě odzkoušelo v praxi.

Organizátoři nezapomněli na sběratele, byly nachystány upomínkové předměty: pamětní průpisky, jízdenky či razítko. Celá akce byla doplněna o prodej publikací s železniční tématikou a prodej železničních modelů.

 

Historický vlakNesmíme opomenout parní vlak v čele s lokomotivou 433.002, který byl hlavní atrakcí dne. Vozil návštěvníky nejen do Zborovic, ale také na pohádkový les. Vzhled doplnili  také průvodčí v historických kostýmech a prodej pohlednic v parním vlaku.  Parní lokomotiva

Celá akce měla velký úspěch. Již při první jízdě vlaku do Zborovic byl vlak obsazen do posledního místa. V odpoledních hodinách po odjezdu druhého páru vlaku nastala ve Zdounkách na nádraží kuriózní situace, při které nemohl běžný vlak (motorový vůz řady 810) odvést všechny lidi, co čekali na nádraží. A tak musela asi polovina cestujících odjed ze Zdounek uskutečnit až po dvou hodinách čekání na další spoj. Takto situaci líčil strojvedoucí Pospíšil, který měl službu v motorovém vozu.

Závěrem bych si dovolil poděkovat všem dobrovolníkům, kteří přispěli k realizaci těchto oslav, zejména vedení SDC Zlín za zapůjčenou techniku na výstavu.

 

Stanislav Plachý

Odkazy: http://www.vlaky.net/

Fotogalerie článku

Vložit nový příspěvek

Vaše jméno
Text
Antispam
Opište kód z obrázku

Související články

Diskuze k tomuto článku

K tomuto článku zatím nejsou žádné příspěvky.