POMOCNÉ TLAPKY | Naučit se .CZ

UživatelUživatel: Neznámý | Přihlásit se | Zaregistrovat se | Domů

Kategorie

POMOCNÉ TLAPKY

<< Zpět na přehled článků

Přidáno: 30.06.2012

Když jsem kontaktoval hudební skupinu Čechomor s prosbou o spolupráci na našich stránkách, již tehdy jsem nosil v hlavě myšlenku jejího propojení s charitativní činností.

Slovo dalo slovo, díky manažerce Čechomoru, paní Tereze Švecové, jsem se dostal až k dámě, která je podepsána pod dnešní první částí povídání o projektu „Pomocné tlapky" a s níž bude náš web i nadále spolupracovat, a jak znám čtenáře webu, určitě ku prospěchu věci. Nyní mi ale dovolte se vzdálit a z pozadí hltat slůvka paní ředitelky celého tohoto projektu, Hany Pirnerové.

"Základní ideou projektu je částečná náhrada služby osobních asistentů nebo rodinných příslušníků zdravotně postižených osob pomocí asistenčních psů, snížení závislosti na jejich péči, zvýšení samostatnosti a sebevědomí, z toho vyplývající možnost plnohodnotně se zapojit do běžného života a zlepšit navazování komunikace s okolím. Asistenční psi pomáhají se zvládáním každodenních činností a úkonů při setrvání v přirozeném prostředí klientů a zachování vlastního životního stylu.

Postižené děti si v citlivém období puberty stále více uvědomují svoji rozdílnost s vrstevníky. Stále hůře se zapojují do běžného dětského života, uzavírají se do sebe, nekomunikují s okolím. Neustále musí být někdo na blízku, aby pomohl se sebeobsluhou, podáváním věcí, otvíráním dveří atd. Asistenční pes je pro ně nenásilný a příjemný partner, který zčásti odstraní jejich handicap, je výborným pojítkem mezi nimi a zdravými dětmi. Děti, které od nás psy mají, se stávají sebevědomějšími, a skrze psa úspěšně navazují nová přátelství (obdobné je to samozřejmě i u dospělých klientů).

Cílem projektu je v průběhu roku 2012 vycvičit a předat celkem dvanáct asistenčních psů zdravotně postiženým klientům ve věku 4-60 let z celé ČR. V současné době společnost pečuje o 135 klientů, držitelů asistenčních psů. Společnost cvičí vybrané psy klientům přesně podle jejich konkrétních potřeb, typu a rozsahu postižení. Jako jediná v republice přistupuje k problematice komplexně, velkou pozornost věnuje postupnému sžívání a secvičování asistenčního týmu a dokonalé přípravě na společný život. Práce s klienty nekončí předáním psů, samozřejmostí je následná péče ve formě poradenského servisu po celou dobu činné služby psa a dalších služeb (bezplatné docvičování povelů, které klient potřebuje z důvodu zhoršení zdravotního stavu, dodávky krmení, hlídání psa v případě hospitalizace apod.), přednostního poskytnutí nového AP po zestárnutí psa prvního a pravidelných rekondičních pobytů zaměřených na procvičování dovedností psa, školení držitelů a přetestování. Společnost je se svými právníky připravena pomoci při prosazování práv a zájmů klientů a zdravotně postižených občanů vůbec.

Další oblastí činnosti je canisterapie. Pod záštitou Pomocných tlapek probíhá přibližně 30h týdně pro cca 130 klientů v zařízeních po celé republice. Snahou je rozšiřovat službu všude, kde by byla přínosem, a proto společnost pravidelně pořádá CT zkoušky a vzdělávání dobrovolníků pro další dobrovolníky. Společnost se nadále věnuje osvětě z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro snadnější integraci do společnosti a práci s dětmi a mládeží, především formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích zdravotně postižených. Cílovou skupinou našeho projektu jsou děti a dospělí.  

Průběh projektu

Ve věku 8 týdnů svěřujeme štěňátka s průkazem původu adoptivním rodinám, které o mladé psy pečují do věku cca 12-15 měsíců. Rodiny mají za cíl nechat „štěně" prožít krásně dětství a vštípit mu základy slušného chování, lásku k lidem a rozvinout vrozené vlastnosti retrievera= aporty. Naše společnost cvičí pouze retrievery, s průkazem původu právě pro jejich vlastnosti - nulová agresivita, přátelskost a vrozenou chuť aportu. Po dosažení mentálního a fyzického věku, kdy je pes připraven podstoupit další speciální výcvik, odchází od rodin do výcvikového střediska ke konkrétnímu trenérovi. Po měsíční povahové zkoušce a zdravotních testech psa, se začne s intenzivním výcvikem na míru klientovi. Ty čekají před zahájením výcviku osobní pohovory s pracovníky společnosti. Psycholog a fyzioterapeut nás obeznámí s potřebami klienta a s jeho psychickým stavem. Cvičitelé si promluví o představách klienta a rodičů, jak má pes pomáhat.

Pes je aktivně cvičen 5 dní v týdnu po 1,5 hodiny, volnočas (hry, venčení, krmení, péče o něj) jsou denně 1,5 hodiny. Pečlivě dbáme na to, aby pes žil příjemným životem, výcvik je vedený pouze vlohovými hrami, a podporováním chutě pracovat. Fyzické tresty jsou zakázány, a narušili by pozitivní vztah psa k této práci a člověku. Samozřejmostí je péče o dobrý zdravotní stav psa. Cca po 3 měsících výcviku čeká psa setkání se svým budoucím pánem. Cvičitel přezkouší správné provádění naučených cviků, případně připraví nácvik nových povelů. Konečná fáze bude cca za 3 měsíce, kdy pes bude mít zafixované povely. Klient přijede do výcvikového střediska v Třemošné, kde se bude provádět secvičování na tzv. neutrální půdě. Po ukončení secvičování pes a klient absolvují test přístupu do veřejných prostorů, test dovedností psa a veterinární předávací prohlídku. Klient již se psem a cvičitelem odjíždí do místa svého bydliště, kde proběhne druhá část secvičování. Po ukončení této fáze následuje závěrečná část, a to tzv. „sžívání". V této části žije klient se psem již sám, bez zásahu cvičitele, v případě jakýchkoliv problémů je cvičitel nápomocen buď radou, nebo osobní přítomností.  Klient je se společností neustále ve spojení, má možnost dle potřeby požádat o docvičení cviku a řešení případných problémů. Každoročně pořádáme rekondiční setkání držitelů asistenčních psů."

Pracovníci podílející se na projektu:

Adoptivní rodina, která pečuje o štěně od 8 týdnů do cca 15 měsíců.

Trenéři- pes prostřídá ve výcviku několik trenérů (spolupracujeme se 4 trenéry), aby se prověřili schopnosti psa a zjistila také adaptabilita psa

VEDILAB s.r.o., Plzeň - veterinární klinika pečuje o zdraví našich psů

PhDr. Vlasta Novotná - psycholog

Lucie Hergetová dis. - Fyzioterapeut

Olga Tomášů- koordinátor následné péče-specialista na canisterapii v praxi u klientů

Jiří Tomášů - hlavní trenér

DAKAN s.r.o - odpovědna za vedení účetnictví

Hana Pirnerová  ředitelka o.p.s- koordinace  společnosti, PR, fundraising, koordinace práce s klientem

Každé výcvikové středisko (domácnost trenéra, protože naši psi se cvičí výhradně v domácím prostředí v přímém kontaktu s lidmi- nejsou zavřeni v kotcích) má svou síť dobrovolníku, kteří pomáhají s volnočasem psů.

Hana Pirnerová, ředitelka

Pomocné tlapky o.p.s.

V.Kratochvíla 1073

Starý Plzenec

332 02

email:reditelka@pomocnetlapky.cz

www.pomocnetlapky.cz

Závěrem mi dovolte přidat pár čísel. Pokud chcete i Vy pomoci, stačí k tomu obyčejná sms na číslo 87777 ve tvaru DMS POMOCNETLAPKY. Pokud chcete přispívat po dobu jednoho roku pravidelně jedenkráte za měsíc, pak tvar sms je DMS ROK POMOCNETLAPKY. Dále můžete využít pro platbu účet u Komerční banky pod číslem 78-3611440287/0100, variabilní symbol 1627384950. A mimo osobního daru lze využít ještě e-shopu, na nějž najdete pohled na stránkách Tlapek. Věřím, že se najde spousta lidí, kteří zabrousí na stránky a podle vlastního uvážení, zda jde z jejich pohledu o prospěšnou věc, pomohou. Také jsem dříve neposílal nikdy nikam nic. Ovšem co když právě já budu někdy potřebovat pomoc některého z fešáků na fotografiích v textu či jejich bratříčka, sestřičky? 30,- Kč za sms, z níž TLAPKY obdrží 27,- Kč, tak to mne rozhodně nepřivede na pokraj krachu. Zapřemýšlejte i Vy.

 

                                        Radek Červený   RadCer@email.cz

 

 

 

Vložit nový příspěvek

Vaše jméno
Text
Antispam
Opište kód z obrázku

Související články

Diskuze k tomuto článku

K tomuto článku zatím nejsou žádné příspěvky.