11.09.2001 aneb kauza Harrit a nanotermit 2 | Naučit se .CZ

UživatelUživatel: Neznámý | Přihlásit se | Zaregistrovat se | Domů

Kategorie

11.09.2001 aneb kauza Harrit a nanotermit 2

<< Zpět na přehled článků

Přidáno: 08.11.2012

Minulou část jsem zakončil prohlášením konspiračních teoretiků (dále KT) o vůli dokázat zneužití nanotermitu ke zřícení WTC a zasazení rány odpůrcům konspirací. Dlužno podotknout, že to KT ani moc dlouho netrvalo.

V roce 2009 byla v časopise The Open Chemical Physics Journal uveřejněna už zmíněná práce s názvem Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe. Její tým, složený převážně z „trutherů" pod vedením dánského chemika Nielse Harritana snímku pod textem) a také Stevena Jonese, zkoumal čtyři vzorky prachu z WTC, které získal od obyvatel Manhattanu. A nalezl v nich mj. podezřelé dvouvrstvé mikroskopické šupinky (jedna vrstva byla červená, druhá šedá). Vyskytovaly se v koncentraci zhruba jedno promile a vypadaly takto:

Výzkumníci podrobili šupinky (foto pod textem) laboratorním analýzám pomocí optické mikroskopie, řádkovací elektronové mikroskopie (SEM),  energeticky disperzní rentgenové spektroskopie (XEDS) a také diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC). Zatímco první dvě metody zkoumají jen vzhled vzorků, XEDS sleduje rentgenové záření vyvolané vysokoenergetickými elektrony, které je typické pro jednotlivé chemické prvky obsažené ve vzorku. Může se přitom soustředit na velké detaily. DSC je pak metoda zásadně důležitá pro zjištění, jestli vzorek může být nějakým druhem termitu. Zkoumaný materiál se při ní pomalu zahřívá a sleduje se, jestli a kdy v něm proběhne exotermní reakce s uvolněním tepla, odpovídající reakci termitické.

Podle autorů prokázala XEDS v šedých vrstvách zejména železo a kyslík, zatímco v červených vrstvách dokázala hliník (Al), železo (Fe), křemík (Si) a kyslík (O). Kromě toho byl v šupinkách nalezen také blíže neurčený a neanalyzovaný materiál bohatý na uhlík, patrně nějaké pojivo.

Další šupinku pak autoři extrahovali organickým rozpouštědlem metyletylketonem (MEK), čímž zvětšila svůj objem a částečně se rozpadla, a její podrobnější analýzou hlavně pomocí XEDS došli k závěru, že obsahuje elementární kovový hliník (ve formě velmi tenkých plátků), přičemž byla před extrakcí nějak znečištěna ještě dalšími prvky: vápníkem (Ca), zinkem (Zn), sírou (S) a chromem (Cr). Pokud je v červené vrstvě tak hojně elementární hliník a také jsou tam oxidy železa, může jít o námi předpokládaný termitický materiál, usoudili autoři. Jali se proto šupinky (a) až (d) zahřívat za přístupu vzduchu v přístroji pro DSC a při teplotách nad 430 stupňů Celsia u nich zaznamenali poměrně výraznou exotermní reakci (uvolněné teplo bylo v rozmezí 1,5 až 7,5 kJ/g), kterou přisoudili reakci termitické (tedy redukci oxidů železa na železo účinkem hliníku). Ve spáleném materiálu navíc Harrit et al. nalezli lesklé kuličky bohaté na železo, které ukazuje následující obrázek (modrá čára je 50 mikrometrů dlouhá):

Především to by na nějaký jemně mletý termit mohlo napovídat. „Bylo zjištěno, že červená část nalezených šupinek je nezreagovaný termitický materiál s vysokým obsahem energie," uzavírají Harrit a spol.

 

                                                                  Ivan Kmínek

 

Fotogalerie článku

Vložit nový příspěvek

Vaše jméno
Text
Antispam
Opište kód z obrázku

Diskuze k tomuto článku

K tomuto článku zatím nejsou žádné příspěvky.